Shorin, magagamit na ang LinkedIn sa Tagalog

Nasa Tagalog na ang
LinkedIn
Gamitin ang Tagalog
Kamusta Shorin!
Gusto naming sabihin sa iyo na magagamit na ang LinkedIn sa Tagalog. Dahil sa 225 million members nito sa buong mundo, at 40 million sa Asia Pacific & Japan, ang LinkedIn ang pinakamalaking professional network sa buong mundo kung saan ka pwedeng makipagpalitan ng impormasyon, mga ideya at oportunidad.

Nasa English ang wika mo. Mag-click dito para gawin itong Tagalog.
Salamat sa pagiging bahagi ng LinkedIn!
Cliff Rosenberg
Managing Director,
Southeast Asia, Australia, & New Zealand
Linkedin Tagalog
If you need assistance or have questions, please contact LinkedIn Customer Service.
This is an occasional email to help you get the most out of LinkedIn. Unsubscribe.
This email was intended for shorin casimero (Attended st.columban college). Learn why we include this.

© 2013, LinkedIn Ireland Ltd. All rights reserved. LinkedIn Ireland Ltd. Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland .


No comments:

Post a Comment

Please leave your feedback to help us improve our blog...Thanks